02

Hegyvidéki Önkormányzat

EGYMI
Utazó tanári hálózat

AZ UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA

 

 

1. Utazóhálózat

 

Az ellátás szerkezete

A Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott nevelési intézményekbe (óvodák) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott oktatási intézményekbe (általános iskolák) járó sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számára intézményünk utazó tanári hálózata biztosítja a logopédiai / gyógypedagógiai ellátást.

 

A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket a Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola, a munkalehetőséget biztosító termeket, s azok berendezését a befogadó intézmény teszi lehetővé számunkra.

 

Gyógypedagógiai ellátás szolgáltatási protokollja

Az ellátó intézmény igazgatója, vagy a KLIK XII. Tankerület vezetője – a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján - felkéri intézményünket a szolgáltatási körbe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai ellátására.

 

Feladatunk a szakértői bizottságok által meghatározott speciális fejlesztések biztosítása az integráltan tanuló, gyógypedagógiai ellátásra szoruló, tanulási zavarokkal küzdő, tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos és autista gyermekek számára.

 

Intézményünk az ellátandó gyermekek, tanulók számának felmérése után fogyatékossági típusok szerint a habilitációs-rehabilitációs ellátást megszervezi, a gyógypedagógust kijelöli, az óraszámokat a szakértői javaslatnak megfelelően megállapítja.

 

Intézményünk gyógypedagógusa felveszi a kapcsolatot az érintett intézménnyel, heti állandó időpontokat egyeztet. A gyerekeket a gyógypedagógus utazótanárként, a gyermek intézményében levő foglalkoztató szobában látja el.

Az utazótanár feladatai

 

-Ellátja az intézményvezető által kijelölt SNI gyermekek/tanulók fejlesztését.

-Utazótanárként kapcsolatot tart a kijelölt oktatási intézménnyel.

-Koordinálja a kijelölt óvodákban, iskolákban a SNI gyermekek/tanulók speciális, sérülés-specifikus egyéni fejlesztését.

-Módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak.

-Elkészíti az egyéni fejlesztési terveket egyéni fejlődési lapokat vezet. A szakértői vélemények alapján kijelöli a fejlesztési irányokat, közreműködik a szakvéleményekben előírt rehabilitációs foglalkozások megtartásában.

-Konzultációkat, esetmegbeszéléseket, fogadóórákat tart.

-Értékeli a gyermekek és a tanulók fejlődését.

 

Gyógypedagógia – fejlesztési területek:

 

·óvoda – fő cél: prevenció

ü  grafomotorika,

ü  vizuális koordináció, téri orientáció

ü  vizuális-auditív/verbális figyelem és emlékezet (rövid- és megtartó)

ü  logikai gondolkodás

 

·iskola – fő cél: tanulás könnyítése

ü  grafomotorika,

ü  vizuális koordináció, téri orientáció

ü  vizuális-auditív/verbális figyelem és emlékezet (rövid- és megtartó)

ü  logikai gondolkodás

ü  szövegértés, szókincs

ü  matematikai készség

ü  olvasás – írás - helyesírási készség

ü  feldolgozási sebesség

ü  tanulási motiváció

 

Logopédia – fejlesztési területek:

ü  diszlexia (prevenció és reedukáció), diszgráfia, diszkalkúlia

ü  megkésett és akadályozott beszédfejlődés (diszfázia)

ü  pöszeség

ü  beszédészlelés- és megértés zavarai

ü  dadogás (- hadarás)

ü  diszfónia, orrhangzós beszéd, nyelvlökéses nyelés

 

 

2. Fejlesztő nevelés-oktatás

A fejlesztő nevelés-oktatás a szakértői vélemény által adott komplex diagnosztikai vizsgálatra épülő gyógypedagógiai oktatás.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása eddig az egészségügyi intézményeinek feladata volt, kerületünkben a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Széchényi emlékúti telephelyén. Ugyanezen a helyszínen az idei tanévtől ez a feladat már intézményünk szakmai alapdokumentumában szerepel.

 

 

Utazó tanáraink a 2018/2019. tanévben:

Utazó gyógypedagógusok és az általuk ellátott tankerületi intézmények

Utazó tanárok végzettsége, ellátott intézményeik

 

 

Közép-Budai Tankerület Utazó Gyógypedagógiai Hálózata

     

Ábrahámné Szőcsik Krisztina

oligofrén-logopédia szakos gyógypedagógus

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
Jókai Általános Iskola,
Virányos Általános Iskola

Csanádi Andrea

oligofrén-pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Csordás Ágnes

oligofrénpedagógia és logopédia szakos gyógypedagógus

Lisznyai Utcai Általános Iskola, Budavári Általános Iskola,
Dísz téri Óvoda
Lovas utcai Óvoda

Deák Edit

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium,

Fekete Andrea

oligofrén-pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus

Hegyvidéki Mesevár Óvoda, Városmajori Óvoda,
Normafa Óvoda

Furka Krisztina

oligofrénpedagógia és tiflopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus,
szakértő PSZE és pedagógusminősítés

Újlaki Általános Iskola

Groszmann Krisztina

pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Csík Ferenc Általános Iskola. és Gimnázium,
Törökvész Úti Általános Iskola
Móricz Zsigmond Gimnázium, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
Fillér utcai Általános Iskola

Kauth Ági

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Budavári Általános Iskola,
Batthyány Lajos Általános.Iskola

Kazatsay Eszter

konduktor-tanító

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Kollár-Bagdi Johanna

logopédia szakos gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember

Törökvész úti Általános Iskola
Fillér utcai Általános Iskola

Kovács Anett

tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos mester gyógypedagógus

Remetekertvárosi Általános Iskola.; Zugligeti Általános Iskola

Kovács Hedvig

oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus

Remetekertvárosi Ált. Isk.

Kőrössy Ágnes

oligofrén-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Lisznyai Utcai Általános Iskola, Batthyány Általános Iskola,
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium,
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Krausz Téda

oligo-szurdopedagógia szakos szakvizsgázott, mester gyógypedagógus

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Remetekertvárosi Általános Iskola

Közép-Budai Tankerület Utazó Gyógypedagógiai Hálózat vezetője

Ladocsi Erika

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Mallinger Ági

tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógus

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium,
Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium,
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Máté Violetta

tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Hegyvidéki Mesevár Óvoda,
Dísz téri Óvoda,
Táltos Óvoda,
Normafa-Őzike Óvoda

Medo Dóra

tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógus

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium,
Németvölgyi Általános Iskola

Németi Sándorné

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Kosztolányi Dezső Gimnázium, Petőfi Sándor Gimnázium,
Toldy Ferenc Gimnázium

Rédai Tünde

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Törökvész úti Általános Iskola,
Áldás utcai Általános Iskola

Roa-Pölöskei Divina

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Németvölgyi Általános Iskola
Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium

Sallai Zsófia

tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Újlaki Általános Iskola,
Batthyány Általános Iskola, Németvölgyi Általános Iskola

Sárkány Izabella

oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Németvölgyi Általános Iskola
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium

Schmelhaus Edit

oligofrén-pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus

Zugliget Óvoda
Süni Óvodák

Sey-Pacor Boglárka

tanulásban akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógus szakos gyógypedagógus

Zugligeti Általános Iskola

Stocker Andrea

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár ès pszichopedagógia szakos mester végzettségű terapeuta

Csik Ferenc Általános Iskola ès Gimnázium
Lisznyai utcai Általános Iskola.
Budavári Általános Iskola

Szarka Péter

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Remetekertvárosi Általános Iskola

Szöllősi Kata

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium
Kós Károly Általános Iskola.
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Szűcs Erzsébet

tanulásban akadályozottak pedagógiája.szakos tanár- szomatopedagógiai szakvizsgázott mester terapeuta

Csik Ferenc Általános Iskola ès Gimnázium
Kosztolányi Gimnázium

Takács Dorottya

logopédia szakos gyógypedagógus

Batthyány Lajos Általános Iskola.,
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola,
Németvölgyi Általános Iskola

Tamási Vivien

logopédia, szurdopedagógia szakos gyógypedagógus

Hegyvidéki Mesevár Óvoda, Városmajori Óvoda,
Normafa - Őzike Óvoda,
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (Mészáros u.-i tagintézmény)

Tóth Eszter

autizmus spektrum pedagógiája - pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Hegyvidéki Mesevár Óvoda
KIMBI Óvoda
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (Tigris utca, Mészáros utca)

Török Eszter

tanulásban akadályozottak terapeutája és pszichopedagógiaszakos tanár

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Kosztolányi Gimnázium,
Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Wyszocsánszki Zsófia

autizmus spektrum zavarok és tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus, mentálhigiénés segítő szakember

Remetekertvárosi Általános Iskola Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Zwickl Annamária

oligofrén és pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógus

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Budai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Közép-Budai Tankerület Utazó Gyógypedagógiai Hálózat vezetőhelyettese