02
         

Hegyvidéki Önkormányzat

Orbánhegyi Gyermekekért Alapítvány
Alapítvány neve, címe és célja

Orbánhegyi Gyermekekért Alapítvány

1126 Budapest 1126 Orbánhegyi út 7.

 

adószámunk: 18228407-1-43

 

bankszámlaszám 11712004-20205513

Az alapítvány az általános iskola nevelőtestületének kezdeményezésére 1995-ben jött létre.

A pedagógus testület célként fogalmazta meg ,hogy különböző módon segítse a rábízott, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket, és kísérje nyomon fejlődésüket.

Megkülönböztetett gondoskodást igénylő gyermekeink és fiataljaink szükségletei társadalmilag nincsenek kellő mértékben elismerve és biztosítva,aminek következtében számottevő hátrányban vannak korosztályuk többi tagjához képest, mely hátrány azonban többletgondoskodással és a speciális oktatási-, nevelési-, képzési igényük fokozott kielégítésével csökkenthető és leküzdhető.


Az alapítvány célja:


  • Az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése.
  • Az iskola keretein belül folyó szabadidős tevékenységek és a sportélet feltételeinek javítása.
  • Hátrányos helyzetű, illetve tehetségesebb tanulók specális fejlődési lehetőségeinek támogatása.
  • A tanulók nyári táboroztatásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása., rászoruló diákjaink legalább részbeni- anyagi támogatása.
  • Az iskolánkban vagy versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítmények jutalmazása,díjazása.
  • Iskolai ünnepségekhez szükséges kellékek beszerzése.
  • Az iskolai zenekar eszközkészleteinek bővítése, korszerűsítése.